29

Teknisiä läpimurtoja tarvitaan kaikille energiatalouden osa-alueille

Energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvat polttoaineet ja hybridiratkaisut ovat realistisimmat keinot päästöjen vähentämiseksi lähitulevaisuudessa. Näiden kehittämiseksi tarvitaan fiksua energiapolitiikkaa, joka mahdollistaa uusien liiketoimintamallien ja teknisten ratkaisujen synnyn.

Lue lisää energiamarkkinoiden nykytilasta ja tulevaisuudesta St1 Nordic Energy Outlookista