11

Pohjoismailla on mahdollisuus olla energiavallankumouksen kärjessä

Pohjoismainen energia-alan osaaminen on kansainvälistä huipputasoa. Osaltaan siihen ovat vaikuttaneet korkea elintaso, laadukas peruskoulutus sekä tietenkin luonnonolosuhteet. Esimerkiksi energiatehokkaasta rakentamisesta meillä on tietotaitoa jo suurten vuosittaisten lämpötilavaihteluidenkin puolesta.

Osaamisen lisäksi myös luonnonvarat suosivat pohjoismaista uusiutuvan energian vallankumousta. Esimerkiksi Norjassa on Euroopan parhaat mahdollisuuden tuuli- ja vesivoiman hyödyntämiseen. Lisäksi runsaat biomassavarannot tarjoavat Pohjoismaille mahdollisuuden kasvattaa uusiutuvan energian osuutta entisestään.

Lue lisää Pohjoismaiden energiamarkkinoiden nykytilasta ja tulevaisuudesta St1 Nordic Energy Outlookista