67

On suomalaisten yritysten vastuulla viedä suomalaisia innovaatioita maailmalle

Innovaatiot eivät synny itsestään. Valtio voi varmistaa, että olosuhteet innovaatioille ovat hyvät, mutta suurin osa käytännön innovaatioista syntyy joko yrityksissä tai esimerkiksi yritysten ja korkeakoulujen välisessä yhteistyössä. Näin ollen suomalaiset yritykset ovat avainasemassa viemässä suomalaisia innovaatioita maailmalle. Meillä on osaamista monilta tulevaisuuden aloilta, nyt tarvitaan vain investointeja, jotka mahdollistavat uusien menestystarinoiden luomisen.

St1:llä on erityistä osaamista uusiutuvan energian saralla. Esimerkiksi Espoon Otaniemessä pilottiprojektimme tavoittelee Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan maalämpölaitosta. Maailman mittaluokassa tarkasteltunakin projekti on merkittävä ja sen opeilla voi olla huomattava merkitys tulevaisuuden maalämpöprojekteissa kautta maailman.

Lisäksi olemme pioneeri ruokaketjun ulkopuolisista raaka-ainesta tuotettavan jäte- ja tähdepohjaisen liikenne-etanolin tuotannossa sekä tuotantoteknologioiden kehittämisessä. Tällä hetkellä tuotantoteknologiaamme on käytössä Suomessa ja Ruotsissa. Alkuvuodesta solmimme aiesopimuksen bioetanolituotannon pilotoinnista Thaimaassa. Olemme kartoittaneet bioetanolin valmistukseen soveltuvia elintarviketeollisuuden jätevirtoja ympäri maailmaa ja Thaimaan kassava-tärkkelystuotannon jäte on osoittautunut yhdeksi parhaista raaka-ainelähteistä Etanolix®-teknologiallemme.